Đăng ký hồ sơ xét tuyển thẳng

Chú ý: Những mục đánh dấu (*) là bắt buộc)

Thông tin thí sinh

THÔNG TIN NGƯỜI NHÂN GIẤY BÁO TRÚNG TUYỂN

THÔNG TIN TUYỂN SINH


Tôi xin cam đoan những thông tin nêu trên là đúng. Nếu sai, tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm theo quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo.